Rubriky
Události

Ostrava zřídila pracovní skupinu Cyklo Aktiv

Radě města byl předložen návrh na zřízení pracovní skupiny pro oblast cyklistické dopravy – Cyklo Aktiv – a ta jej svým usnesením č. 3827/RM1418/57 ze dne 3. 5. 2016 přijala. Návrh byl předložen v zájmu dalšího rozvoje cyklistické dopravy ve městě. Složení pracovní skupiny napomůže zdokonalovat připravované projekty a konání společensko-sportovních a kulturních akcí.

Radě města byl předložen návrh na zřízení pracovní skupiny pro oblast cyklistické  dopravy – Cyklo Aktiv – a ta jej svým usnesením č. 3827/RM1418/57 ze dne 3. 5. 2016 přijala. Návrh byl předložen v zájmu dalšího rozvoje cyklistické dopravy ve městě. Složení pracovní skupiny napomůže zdokonalovat připravované projekty a konání společensko-sportovních a kulturních akcí.

Cíle skupiny

 • vytvořit poradní orgán města pro oblast cyklistické dopravy 
 • zintenzivnit spolupráci mezi městem a neziskovým sektorem (OSTRAVOUNAKOLE) 
 • informovat a zapojit veřejnost do dění 
 • propagovat cyklistickou (nebo obecně šetrnou) dopravu
 • komunikovat s médii 

Činnost skupiny

 • poradenská a konzultační činnost k cyklistickým opatřením 
  • cyklotrasy, cyklostezky, značení 
  • cyklistická opatření v rámci dopravních staveb 
  • cyklistická opatření v rámci staveb občanské vybavenosti (obchodní centra, sportoviště…) 
  • doplňková infrastruktura (stojany, úschovny, nářadí …) 
  • propojení různých druhů dopravy (systém Bike and Ride, cyklotramvaj, přeprava kol v MHD…) 
  • bikesharing 
 • spoluúčast na tvorbě strategických plánů a koncepcí, např.
  • generel cyklistické dopravy
  • plán udržitelné mobility
  • plán strategického rozvoje
  • územní plán 
 • úprava a následná správa cyklistické sekce webu SMO 
 • zapojení veřejnosti do dění v oblasti cyklistické dopravy a městské mobility 
  • sběr podnětů od veřejnosti 
  • spolupráce na organizování akcí pro veřejnost (např. Velká jarní jízda) 
  • pořádání a účast na diskusích, besedách, přednáškách 
 • komunikace s médii 
  • vyjádření médiím k aktuálním tématům 
  • pravidelné tiskové zprávy hodnotící činnost skupiny a stav cyklistické dopravy v Ostravě 
  • tiskové konference 
  • účast na událostech 

Potřeby skupiny

Ke své činnosti bude skupina potřebovat součinnost města zejména v podobě: 

 • otevřené komunikaci se skupinou 
 • informování skupiny o zvažovaných cyklistických opatřeních 
 • informování skupiny o plánovaných projektech a stavbách dopravní infrastruktury a občanské vybavenosti
 • informování skupiny o cyklistických akcích, které město pořádá, či se do nich zapojují zástupci města 
 • zajištění potřebných podkladů k případům, k nimž má skupina zaujmout stanovisko 
 • mediální podpory skupiny 
 • respektování návrhů skupiny 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *